Uchwała nr XXVIII/140/09Rady Miejskiejz dnia 23 lipca 2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 zm.Dz.U. z 2002r poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, Dz.U.z 2004r Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, Dz.U.z 2006r Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52,poz. 420)

Uchwała nr XXVIII/140/09
Rady Miejskiej
z dnia 23 lipca 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 zm.Dz.U. z 2002r poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, Dz.U.z 2004r Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, Dz.U.z 2006r Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52,poz. 420)


Uchwała (94kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 sierpnia 2009, 12:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1038