Uchwała nr XXI/109/08Rady Miejskiejz dnia 11 grudnia 2008w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz. 1111/ w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. /M. P. Nr 59 poz. 531/

Uchwała nr XXI/109/08
Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2008


w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz. 1111/ w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. /M. P. Nr 59 poz. 531/


Uchwała (139kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (8 stycznia 2009, 12:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1992