Uchwała nr XXI/106/08Rady Miejskiejz dnia 11 grudnia 2008w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Dz.U.z 2005r. Nr 143, poz.1199, Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Dz.U. Nr 249, poz. 1825, Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz.U z 2008r. Nr 116, poz. 730/ oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. /M.P. Nr 81, poz. 717/

Uchwała nr XXI/106/08
Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2008


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Dz.U.z 2005r. Nr 143, poz.1199, Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Dz.U. Nr 249, poz. 1825, Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz.U z 2008r. Nr 116, poz. 730/ oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. /M.P. Nr 81, poz. 717/


Uchwała (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (8 stycznia 2009, 12:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2656