Uchwała nr XI/54/07Rady Miejskiejz dnia 11 grudnia 2007wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /1 w związku z art. 19 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./2 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. /M. P. Nr 47 poz. 557/

Uchwała nr XI/54/07
Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2007


wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /1 w związku z art. 19 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./2 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. /M. P. Nr 47 poz. 557/


Uchwała (305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (31 stycznia 2008, 12:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2650