Uchwała nr Xi/51/07Rady Miejskiejz dnia 11 grudnia 2007obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn. /1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym/ Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zmn./ oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. /M.P. Nr 77 poz. 831/

Uchwała nr Xi/51/07
Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2007


obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn. /1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym/ Dz.U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zmn./ oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. /M.P. Nr 77 poz. 831/


Uchwała (264kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (31 stycznia 2008, 12:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3818