Uchwała nr XI/48/07Rady Miejskiejz dnia 11 grudnia 2007powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Pana Włodzimierza Ladoruckiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm./1 oraz art. 4 pkt.32 i art. 8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm./ i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz. 1171/

Uchwała nr XI/48/07
Rady Miejskiej
z dnia 11 grudnia 2007


powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Pana Włodzimierza Ladoruckiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm./1 oraz art. 4 pkt.32 i art. 8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm./ i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz. 1171/


Uchwała (390kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (31 stycznia 2008, 12:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593