string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LIX/409/23Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2023w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028’’Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688)) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 ze zm) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. poz. 881)

Uchwała nr LIX/409/23
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2023


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028’’

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688)) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 ze zm) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. poz. 881)


Uchwała (1208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2024, 10:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93