string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LIX/407/23Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2023w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.901, 1693, 1938 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881)

Uchwała nr LIX/407/23
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2023


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.901, 1693, 1938 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881)


Uchwała (1716kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2024, 10:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104