string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LIX/406/23Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2023w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688 ze zm.) w związku z art. .4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)

Uchwała nr LIX/406/23
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2023


w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2023r. poz. 40,572, 1463, 1688 ze zm.) w związku z art. .4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)


Uchwała (6123kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2024, 10:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152