string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LIX/403/23Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2023w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz.1273, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103)

Uchwała nr LIX/403/23
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2023


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz.1273, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103)


Uchwała (5257kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (2 stycznia 2024, 13:59:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165