string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LIX/402/23Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2023w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872), w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 , poz. 1327) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Uchwała nr LIX/402/23
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2023


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872), w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 , poz. 1327) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)


Uchwała (21849kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (2 stycznia 2024, 13:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143