string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr LVIII/393/23Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2023w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 1-4 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.)

Uchwała nr LVIII/393/23
Rady Miejskiej
z dnia 30 listopada 2023


w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 1-4 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.)


Uchwała (2329kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (1 grudnia 2023, 09:45:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245