Uchwała nr X/44/07Rady Miejskiejz dnia 18 października 2007ustalenia sposobu głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławkuart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z par. 61 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132, zm. Dz.U.z 2004r. Nr 118, poz. 1994/

Uchwała nr X/44/07
Rady Miejskiej
z dnia 18 października 2007


ustalenia sposobu głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z par. 61 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132, zm. Dz.U.z 2004r. Nr 118, poz. 1994/


Uchwała (201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (18 grudnia 2007, 11:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3009