Uchwała nr IX/41/07Rady Miejskiejz dnia 23 sierpnia 2007zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomaniiart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473/2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./3

Uchwała nr IX/41/07
Rady Miejskiej
z dnia 23 sierpnia 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473/2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./3


Uchwała (227kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (18 grudnia 2007, 11:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2069