Uchwała nr XLIII/291/22Rady Miejskiejz dnia 20 września 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm. ) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1730) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Uchwała nr XLIII/291/22
Rady Miejskiej
z dnia 20 września 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm. ) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1730) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)


Treść (10673kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 września 2022, 12:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17