Uchwała nr XLII/290/22Rady Miejskiejz dnia 11 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę Nr XLV/296/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 12 , art. 14 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

Uchwała nr XLII/290/22
Rady Miejskiej
z dnia 11 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę Nr XLV/296/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 12 , art. 14 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)


Uchwała (820kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (17 sierpnia 2022, 14:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31