Uchwała nr XLII/288/22Rady Miejskiejz dnia 11 sierpnia 2022w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sławęckie GóryNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13m ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.)

Uchwała nr XLII/288/22
Rady Miejskiej
z dnia 11 sierpnia 2022


w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sławęckie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13m ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.)


Uchwała (442kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (17 sierpnia 2022, 14:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37