Uchwała nr XLII/285/22Rady Miejskiejz dnia 11 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z poźn. zm.)

Uchwała nr XLII/285/22
Rady Miejskiej
z dnia 11 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z poźn. zm.)


Uchwała (9098kB) pdf

Uchwała, w treści jak powyżej, została uchwalona przez Radę Miejską w Chodczu na XLII Sesji RM.

Natomiast w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozycja 4142 (data publikacji 17-08-2022 r.) ogłoszono treść uchwały z błędem. Omyłkowo zamiast załącznika Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. został umieszczony podwójnie załącznik Nr 8. Błąd nastąpił na etapie wysyłania uchwały do Dz. U.

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (17 sierpnia 2022, 14:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30