Uchwała nr XLI/284/22Rady Miejskiejz dnia 13 lipca 2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022 - 2033Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 . poz. 559 z pożn. zm) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z pożn. zm)

Uchwała nr XLI/284/22
Rady Miejskiej
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 . poz. 559 z pożn. zm) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z pożn. zm)


Uchwała (4819kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 lipca 2022, 10:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28