Uchwała nr XLI/282/22Rady Miejskiejz dnia 13 lipca 2022zmieniająca uchwałę Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 6j ust 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297) oraz art. 18 ust 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)

Uchwała nr XLI/282/22
Rady Miejskiej
z dnia 13 lipca 2022


zmieniająca uchwałę Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6j ust 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297) oraz art. 18 ust 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)


Uchwała (526kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 lipca 2022, 10:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32