Uchwała nr III/12/06Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2006Programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2007 roku. art. 18.ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zmn.1/.oraz art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmn.2/

Uchwała nr III/12/06
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2006


Programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2007 roku.

art. 18.ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zmn.1/.oraz art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmn.2/


Uchwała (1157kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 kwietnia 2007, 12:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2217