Uchwała nr II/8/06Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2006powołania Komisji Rewizyjnejart. 18 a, ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /1. w związku z par. 78 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73, poz. 1132 z późn.zm./2..

Uchwała nr II/8/06
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2006


powołania Komisji Rewizyjnej

art. 18 a, ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /1. w związku z par. 78 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73, poz. 1132 z późn.zm./2..


Uchwała (221kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 lutego 2007, 09:05:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2799