Uchwała nr II/7/06Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2006ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Chodcza art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/1, art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593. zmiana/2, oraz par. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 zmiana/3

Uchwała nr II/7/06
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2006


ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Chodcza

art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/1, art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593. zmiana/2, oraz par. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 zmiana/3


Uchwała (396kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 lutego 2007, 08:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2898