Uchwała nr I/5/06Rady Miejskiejz dnia 27 listopada 2006Regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodczu.art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r. Nr. 142. poz. 1591 ze zm.) w związku z par. 61 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r. Nr. 73, poz. 1132 ze zm.)

Uchwała nr I/5/06
Rady Miejskiej
z dnia 27 listopada 2006


Regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodczu.

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r. Nr. 142. poz. 1591 ze zm.) w związku z par. 61 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Chodecz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r. Nr. 73, poz. 1132 ze zm.)


Uchwała (633kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (24 stycznia 2007, 13:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2852