Uchwała nr XXXVI/204/06Rady Miejskiejz dnia 26 lipca 2006zmieniająca uchwalę Nr VI/41/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73, poz. 1131 ze zm./ad. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 12 ust. 1 i ust 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm./

Uchwała nr XXXVI/204/06
Rady Miejskiej
z dnia 26 lipca 2006


zmieniająca uchwalę Nr VI/41/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73, poz. 1131 ze zm./

ad. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 12 ust. 1 i ust 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm./


Uchwała (116kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 grudnia 2006, 12:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3381