Uchwała nr XXIX/173/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005ustalenia stawek opłat w formie ryczałtu za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek rekreacyjnych art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 ze zmian./ oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./

Uchwała nr XXIX/173/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


ustalenia stawek opłat w formie ryczałtu za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów działek rekreacyjnych

art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 ze zmian./ oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 13:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3365