string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXIX/172/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./

Uchwała nr XXIX/172/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zmian./


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 12:59:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3486