Uchwała nr XXIX/169/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2006 rokart. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / w związku z art. 19 pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz.. 1087, Nr 164, poz..1365, Nr 169, poz.. 1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 68, poz.. 956/

Uchwała nr XXIX/169/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2006 rok

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / w związku z art. 19 pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz.. 1087, Nr 164, poz..1365, Nr 169, poz.. 1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 68, poz.. 956/


Uchwała
Uchwała
Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 12:39:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2810