Uchwała nr XXIX/168/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok.art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym /. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / w związku z art. 10 , ust. 1i2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, 1087, Nr 164, 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. /MP. Nr 62, poz. 859/

Uchwała nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok.

art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym /. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / w związku z art. 10 , ust. 1i2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, 1087, Nr 164, 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. /MP. Nr 62, poz. 859/


Uchwała
Uchwała
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 11:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2965