Uchwała nr XXIX/167/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006rart. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 68, poz. 956/.

Uchwała nr XXIX/167/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006r

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441/ w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 68, poz. 956/.


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2798