Uchwała nr XXIX/165/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2006 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172,poz. 1441 / w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 / w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r./ MP. Nr 62 poz. 868/

Uchwała nr XXIX/165/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2006 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172,poz. 1441 / w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 / w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r./ MP. Nr 62 poz. 868/


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 11:18:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4048