string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XIV/96/2019Rady Miejskiejz dnia 21 listopada 2019uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy ChodeczNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Uchwała nr XIV/96/2019
Rady Miejskiej
z dnia 21 listopada 2019


uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


Treść (3093kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (26 listopada 2019, 13:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869