Uchwała nr XXIX/164/05Rady Miejskiejz dnia 13 grudnia 2005ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok.art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441 / w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz. 1419/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r./ MP. Nr 62, poz. 867,/

Uchwała nr XXIX/164/05
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2005


ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok.

art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441 / w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana Dz.U. z 1994r.Nr 1 poz. 3, Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz. 409, Dz.U. z 1997r. Nr 43, poz. 272, Dz.U. Nr 137, poz. 926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz. 681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, Dz.U z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz. 1419/ w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r./ MP. Nr 62, poz. 867,/


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 11:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3977