Uchwała nr XIII/89/2019Rady Miejskiejz dnia 29 października 2019w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy ChodeczNa podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1571 i 1696)

Uchwała nr XIII/89/2019
Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2019


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1571 i 1696)


Treść 1/2

Treść 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 października 2019, 13:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208662