Uchwała nr XXVII/160/05Rady Miejskiejz dnia 29 września 2005zaciągnięcia pożyczkiart. 18.ust. 2 pkt. 9 lit.e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami./ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z 1999r. Dz.U.Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 z 2000r. Dz.U.Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315/

Uchwała nr XXVII/160/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 września 2005


zaciągnięcia pożyczki

art. 18.ust. 2 pkt. 9 lit.e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami./ oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z 1999r. Dz.U.Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 z 2000r. Dz.U.Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315/


Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 grudnia 2005, 10:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1955