Uchwała nr XI/72/2019Rady Miejskiejz dnia 11 lipca 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2033Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Uchwała nr XI/72/2019
Rady Miejskiej
z dnia 11 lipca 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Treść (6417kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (12 lipca 2019, 11:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43