Uchwała nr XXVI/158/05Rady Miejskiejz dnia 14 czerwca 2005zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom , wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.art. 42 ust. 6 oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /tj. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr XXVI/158/05
Rady Miejskiej
z dnia 14 czerwca 2005


zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom , wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

art. 42 ust. 6 oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /tj. Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


Uchwała
Uchwała

Załącznik
Załącznik

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (14 października 2005, 11:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2693