Uchwała nr VIII/60/2019Rady Miejskiejz dnia 28 marca 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019rNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996,1000,1290,1669 i 2245)

Uchwała nr VIII/60/2019
Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996,1000,1290,1669 i 2245)


Treść (1024kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 kwietnia 2019, 14:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43