Uchwała nr VIII/58/2019Rady Miejskiejz dnia 28 marca 2019w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1234 ze zm., poz. 1496)

Uchwała nr VIII/58/2019
Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2019


w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1234 ze zm., poz. 1496)


Treść (2679kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (4 kwietnia 2019, 14:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53