Uchwała nr XXXVII/247/2017Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2017w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016r, poz.239 z późniejszymi zmianami./

Uchwała nr XXXVII/247/2017
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016r, poz.239 z późniejszymi zmianami./


Treść (1310kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (11 stycznia 2018, 09:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219