Uchwała nr XXXVII/245/2017Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2017w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rokna podstawie art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art.4¹ ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.z 2016 r., poz. 487), art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ) oraz art.9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015 r. poz.1916) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020

Uchwała nr XXXVII/245/2017
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

na podstawie art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art.4¹ ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.z 2016 r., poz. 487), art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ) oraz art.9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015 r. poz.1916) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020


Treść (3107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (11 stycznia 2018, 09:09:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178