Uchwała nr XXXV/236/2017Rady Miejskiejz dnia 28 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2032Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446, 1579,.1948 z 2017r. poz. 730, 935 ) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191, 659, 933,. 935, 1089)

Uchwała nr XXXV/236/2017
Rady Miejskiej
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446, 1579,.1948 z 2017r. poz. 730, 935 ) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191, 659, 933,. 935, 1089)


Treść (7910kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 stycznia 2018, 12:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180