Uchwała nr XXXIII/223/2017Rady Miejskiejz dnia 27 września 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (dz.U. z 2016 poz.46, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089)

Uchwała nr XXXIII/223/2017
Rady Miejskiej
z dnia 27 września 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz

art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (dz.U. z 2016 poz.46, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089)


XIII/223/2017 (429kB) pdf
WPF (3903kB) pdf
wykaz przedsięwzięć do WPF (3195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Robert Drzewiecki (17 listopada 2017, 09:55:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147