Uchwała nr XXXIV/234/17Rady Miejskiejz dnia 19 października 2017w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Brzyszewieart. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579)

Uchwała nr XXXIV/234/17
Rady Miejskiej
z dnia 19 października 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Brzyszewie

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku z § 8 ust. 2 uchwały Nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 42, poz. 629) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579)


Uchwała Nr XXXIV/234/17 (451kB) pdf

metryczka


Opublikował: Robert Drzewiecki (9 listopada 2017, 08:03:07)

Ostatnia zmiana: Robert Drzewiecki (10 listopada 2017, 13:31:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211