Uchwała nr XXI/131/04Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2004zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku budżetowym 2005 przez Burmistrza Chodcza.art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /(/'. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm./

Uchwała nr XXI/131/04
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2004


zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku budżetowym 2005 przez Burmistrza Chodcza.

art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /(/'. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm./


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

& 1.

Uchwala się wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku budżetowym 2005 przez Burmistrza Chodcza do kwoty 500.000,- słownie: pięćset tysięcy złotych.

& 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (21 stycznia 2005, 11:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2797