Uchwała nr XXI/130/04Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2004zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 , Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808/

Uchwała nr XXI/130/04
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2004


zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 , Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Mieście i Gminie Chodecz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005r.

Uchwała
Uchwała
Załącznik
Załącznik

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (21 stycznia 2005, 11:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2566