Uchwała nr XXXII/221/20177Rady Miejskiejz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłatart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579,poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) , art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016r. poz.157, z 2017r. poz.60)

Uchwała nr XXXII/221/20177
Rady Miejskiej
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579,poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) , art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016r. poz.157, z 2017r. poz.60)


XXXII/221/2017 (955kB) pdf

metryczka


Opublikował: Robert Drzewiecki (8 września 2017, 15:20:19)

Ostatnia zmiana: Robert Drzewiecki (17 listopada 2017, 10:56:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244