Uchwała nr XX/123/04Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2004określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym /. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 10 , ust. 1i2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. /MP. Nr 43, poz. 753/

Uchwała nr XX/123/04
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2004


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok.

art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym /. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 10 , ust. 1i2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zmiana Dz.U.Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 874, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. /MP. Nr 43, poz. 753/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatkowych od środków transportowych jak niżej:

Treść uchwały (10kB) zip

Uchwała
Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (3 stycznia 2005, 14:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2430