Uchwała nr XXX/206/17Rady Miejskiejz dnia 19 czerwca 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychart. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250, 1250, 1920) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935)

Uchwała nr XXX/206/17
Rady Miejskiej
z dnia 19 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250, 1250, 1920) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935)


treść uchwały (305kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: E. Pawlak
Opublikował: Robert Drzewiecki (17 lipca 2017, 12:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177