Uchwała nr XI/80/15Rady Miejskiejz dnia 15 grudnia 2015w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Miasto i Gminę Chodecz dla Koła Łowieckiego nr 112 Jeleń w Chodczu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072 z poź. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z póź. zm.)

Uchwała nr XI/80/15
Rady Miejskiej
z dnia 15 grudnia 2015


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Miasto i Gminę Chodecz dla Koła Łowieckiego nr 112 Jeleń w Chodczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072 z poź. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z póź. zm.)


Treść (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (18 stycznia 2016, 13:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344